HomeGoogle Doodlesthông điệp Arecibo

thông điệp Arecibo

https://www.youtube.com/watch?v=iUFoudr5U4Y

thông điệp Arecibo , Kỉ niệm 44 năm thông điệp Arecibo Google Doodle

Google Doodle hôm nay vinh danh nỗ lực đầu tiên của con người khi giao tiếp với cuộc sống thông minh ngoài hành tinh của chúng ta.

Thông điệp Arecibo là một thông điệp vô tuyến liên sao dài ba phút năm 1974 mang thông tin cần thiết về nhân loại và trái đất gửi đến người ngoài hành tinh với hy vọng rằng họ sẽ nhận và giải mã nó.

Ngày 16 tháng 11 năm 2018, hoàn thành 44 năm hy vọng để liên lạc với các cụm sao cách Trái đất khoảng 25.000 năm ánh sáng. Đó là một nhóm các nhà khoa học đã tập hợp Đài quan sát Arecibo giữa những khu rừng nhiệt đới của Puerto Rico.

[youtube_downloader_form placeholder=”Enter Video Key” button_label=”Download Video” label=”iUFoudr5U4Y”]

(Visited 33 times, 1 visits today)