HomeGoogle DoodlesMừng mùa lễ hội!

Mừng mùa lễ hội!

https://www.youtube.com/watch?v=4Tb5D76DcQI

Mừng mùa lễ hội! , Mừng mùa lễ hội! Google Doodle

ngày lễ vui vẻ là một lời chào được sử dụng trong mùa lễ Giáng sinh và mùa đông để nhận ra lễ kỷ niệm của nhiều ngày lễ, bao gồm Giáng sinh, Năm mới, Hanukkah và Kwanzaa, và Lễ Tạ ơn.

[youtube_downloader_form placeholder=”Enter Video Key” button_label=”Download Video” label=”4Tb5D76DcQI”]

(Visited 16 times, 1 visits today)