HomeGoogle DoodlesMừng mùa lễ hội! , Mừng mùa lễ hội! 2018 Google Doodle

Mừng mùa lễ hội! , Mừng mùa lễ hội! 2018 Google Doodle

https://www.youtube.com/watch?v=ij6yQNXcTNo

Mừng mùa lễ hội! , Mừng mùa lễ hội! 2018 Google Doodle

Lễ mừng lúa mới hay còn gọi là Tết cơm mới và Tết Hạ Nguyên, là lễ hội quan trọng nhất trong hệ thống các lễ hội cổ truyền của người vùng cao Việt Nam. Lễ mừng lúa mới đối với người dân tộc thiểu số cũng quan trọng giống như dịp Tết của người Kinh vậy.

[youtube_downloader_form placeholder=”Enter Video Key” button_label=”Download Video” label=”ij6yQNXcTNo”]

(Visited 31 times, 1 visits today)